language หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

school ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.1, ม.4)

ดาวโหลด ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.1) ดาวโหลด ประกาศการรับนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2560 (ม.4)        กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติหลักการเปิดห้องเรียนกีฬา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ใ...

โดย: สวก เมื่อ 5 มกราคม 2560 เวลา 09:05 น. • [อ่าน 3,344 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school วิดีโอรัฐมนตรีกล่าวนโยบายแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา

วิดีโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวนโยบายแนะนำโครงการห้องเรียนกีฬา ก่อนลงนามความร่วมมือโครงการห้องเรียนกีฬา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดูวิดีโ...

โดย: สวก เมื่อ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09:27 น. • [อ่าน 2,324 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


school โปสเตอร์โครงการห้องเรียนกีฬา

ดาวโหลด ไฟล์ขนาดใหญ่ สำหรับเข้าโรงพิมพ์ 32 Mbดาวโหลด ไฟล์ขนาดเล็ก สำหรับพิมพ์กระดาษ A4 411 Kb...

โดย: สวก เมื่อ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 17:49 น. • [อ่าน 3,589 ครั้ง] • รายละเอียดเพิ่มเติม


ข่าวทั้งหมด assistant_photo