การจัดทำแบบ ปพ.8

 

เสนอแนะให้มีการจัดทำแบบ ปพ.8  ให้เพื่อเป็นแนวทางที่สถานศึกษานำไปปรับใช้ เพราะเป็นเอกสารที่ให้ข้อมูลละเอียด  


 โดยคุณ : สวก
 
เมื่อ : 2009-02-11 15:03:34  [210.246.188.220] ลบกระทู้  ปักหมุด/ยกเลิกการปักหมุด ล็อค/ปลดล็อคการตอบกระทู้
 
ความคิดเห็นที่มีต่อกระทู้นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4
ผมเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิตครู ต้องการดาว์โหลด เล่มหลักสูตรแต่ทำไม่ได้ จะตั้งกระทู้ ก็ทำไม่ได้

เป็นแบบไหนกันครับ
โดย : ไม่เข้าใจเลย เมื่อ : 2009-08-31 09:13:31  [118.175.176.170]    

ความคิดเห็นที่ 3
ต้องการแบบค่ะ
โดย : ฐิติ เมื่อ : 2009-04-03 02:56:09  [61.19.66.19]    

ความคิดเห็นที่ 2
อยากได้แบบฟอร์ม ปพ.8
โดย : คุณณรงค์ เมื่อ : 2009-03-20 20:21:45  [125.26.253.228]    

ความคิดเห็นที่ 1
เอกสารหลักฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดแบบให้จะมีเพียง 3 แบบ ได้แก่
- ระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1)
- ประกาศนียบัตร (ปพ.2)
- แบบรายงานการสำเร็จการ (ปพ.3)
สำหรับเอกสารอื่นที่สถานศึกษาจำเป็นต้องใช้ในการบันทึกผลการเรียนให้สถานศึกษาออกแบบและจัดทำเอง
อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนเต็มศักยภาพบนพื้นฐานความแตกต่างระหว่างบุคคล สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบการรายงานความก้าวหน้าของผู้เรียนรายบุคคลที่อิงมาตรฐาน ซึ่งนอกจากใช้ในการรายผลให้ผู้ปกครองแล้ว ยังใช้เพื่อการส่งต่อข้อมูลให้ผู้สอนในระดับสูงขึ้นถัดไปได้รับทราบข้อมูลเดิมเพื่อการพัฒนาเชิงลึกต่อไป
โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ : 2009-02-11 15:04:21  [210.246.188.220]    

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย :

 

ราย
ละเอียด
:

 

พิมพ์รหัส