การจัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน

 

การจัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน/ รายวิชาเพิ่มเติม มีแนวทางการจัดอย่างไร  


 โดยคุณ : สวก
 
เมื่อ : 2009-02-11 14:39:22  [210.246.188.220] ลบกระทู้  ปักหมุด/ยกเลิกการปักหมุด ล็อค/ปลดล็อคการตอบกระทู้
 
ความคิดเห็นที่มีต่อกระทู้นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6
อยากให้เผยแผ่การเขียนคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน
ให้เข้าใจง่ายๆ
โดย : ประพันธ์ วรรณศรี เมื่อ : 2009-10-23 20:05:38  [118.174.15.191]    

ความคิดเห็นที่ 5
ขอทราบคำอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา
โดย : กนกวรรณ ธรรมเจริญ เมื่อ : 2009-05-24 15:14:57  [112.143.27.220]    

ความคิดเห็นที่ 4
ขอดูตัวอย่างคำอธิบายรายวิชาสาระเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาพลศึกษา ( ม.ต้น )
โดย : อำนวย สว่างอารมย์ เมื่อ : 2009-05-10 09:59:59  [118.173.35.117]    

ความคิดเห็นที่ 3
(ม.ต้น) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3ลักษณะ ใน 1สัปดาห์จัดอย่างไร แนะแนว 1คาบ ในเครื่องแบบ 1 คาบ ชุมนุม 1 คาบ แล้วกิจกรรมเพื่อสังคมใครรับผิดชอบ ประเมินผลโดยใคร
โดย : อำนวย สว่างอารมย์ เมื่อ : 2009-05-10 09:55:08  [118.173.35.117]    

ความคิดเห็นที่ 2
การจัดทำคำอธิบายราบวิชาพื้นฐาน/รายวิชาเพิ่มเติม มีแนวทางการจัดอย่างไร
โดย : นุช เมื่อ : 2009-02-25 15:16:36  [118.173.34.158]    

ความคิดเห็นที่ 1
การจัดทำคำอธิบายรายวิชาพื้นฐาน วิเคราะห์จากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางของรายวิชานั้น ๆ ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่กำหนดเป็นเป้าหมายของรายวิชานั้น
โดย : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา เมื่อ : 2009-02-11 14:40:46  [210.246.188.220]    

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

โดย :

 

ราย
ละเอียด
:

 

พิมพ์รหัส